18 ivrige barn møtte opp på Gravset for å trene skileik og teknikk med TH juniorene. Gode tilbakemeldinger har kommet på løpende bånd. Dette ønsket de mere av! Se bilder