Samling med Pål Gunnar Mikkelsplass

Torsdag 27. desember hadde Team Hallingdal et tre-dagers kurs med Pål Gunnar Mikkelsplass. Det var vellykket på alle måter. Ungdommene synes kurset var inspirerende og lærerikt. Pål Gunnar kjenner de fleste utøverne godt og de er trygge på hva han viser og sier. Tre av våre løpere avsluttet til lunsj på lørdagen og kjørte til …